Ana Sayfa
  Üniversite
  Yönetim
  Akademik Kadro
  Personel
  E-Kayıt

  Bölümlerimiz
  Bölüm Başkanları
  Teşkilat Şemamız
  Akademik Takvim
  Sınav Sonuçları
  Anketler
  Yönetmelikler
  Albüm
  İletişim

  YÖK
  ÖSYM
  YURT-KUR
  Nizip Kaymakamlığı
  Nizip Belediyesi
  Nizip MEM
Öğr.Gör. Yavuz AKÇİ

ADI SOYADI

:

Öğr.Gör. Yavuz AKÇİ

BÖLÜM

:

işletme

ANA BİLİM DALI

:

Muhasebe-Finans

ÇALIŞMA ALANI

:

Muhasebe - Finans

ÖZGEÇMİŞ

:

Lsans: Gazi üniversitesi Ticaret Turizm Eğt. Fak. Muhasebe-Finans Eğt. ABD- 1999

Y.Lisans:Gaziantep üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü-2004

Doktora:

1999 - Rize Ardeşen ÇPL muhasebe grubu öğretmenliği

2000 - Gaziantep üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlisi

2007- 2010 - GAÜN Nizip MYO iktisadi ve idari programlar Böl. Başk.

2011- GAÜN Nizip MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Böl. Bşk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

YAYINLAR

:

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Özkan G., Özkan B. Ve Akçi, Y., “The relation between democracy level and corruption” ICBME (INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS, MENAGEMENT AND ECONOMY) Yaşar University, İzmir, 2006

B2. Ekşi, İ.H., Akçi, Y., “An Analysis of Differences in Firms’ Perception of Banks based on Sectors and Number of Monthly Transactions”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011, Bishkek, Kyrgyzstan, 12-14 October 2011, p.226-231

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Ekşi İ.H. ve Akçi Y., “İşletme” Sınavlara hazırlık kitabı, Orion yayinevi, 2007.

C2. Akçi Y., “İşletme Soru Bankası” Sınavlara hazırlık, Orion yayınevi, 2008.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ekşi İ.H. ve Akçi Y., “Sektör Farklılıklarının Finansal Oranlar Üzerindeki Etkileri: İMKB İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 14 sayı 1, 2009

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Akçi, Y., Özkan G. ve Özkan B. “Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri Arasındaki Hububat Dış Ticaretinin Mukayeseli Analizi” Hububat 2006 Kongresi Gaziantep Üniversitesi

E2. Akçi, Y. ve Özkan G. “İşletme Sahip ve Yöneticilerinin Yeni Gelişmelerin Takibine İlişkin Farklı Betimsel Ölçütler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Saha Araştırması” Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, 2008

E3. Özkan G. ve  Akçi, Y. “Cinsiyet Ayrımcılığı Teorileri Bağlamında İşveren ve Yöneticilerin Eğitim Seviyelerinin Kadın İşçilerin Ücretlendirilmesindeki Ayrımcılığa Etkisi” Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, 2008

 

Copyright © 2011 Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu